Zuivere telfouten


Opgelet: het verschil tussen de gegeven oplossing en de correcte oplossing is meestal 1 hoger dan het vergeten getal.
Dit komt door de laatste regel van de telsleutel: elke getal moet geteld worden, en het "aantal getallen" wordt nog eens als waarde bij de oplossing geteld.


20/09/09: Homegames geeft de oplossing 1330.5
Eigenlijke oplossing 1332.5

Het verschil is 2.
Mogelijks vergaten ze 0.5 mee te tellen als "1 getal" in de laatste regel van de rekensleutel "het aantal getallen" In latere opgaves wordt dat wel gedaan.
Tevens vergaten ze waarschijnlijk de faculteit "Een!" die je krijgt als je de Een op het einde van de voorlaatste regel samenvoegt met het ! In het begin van de tweede regel.
Dit geeft "Een!" wat geteld wordt als "ťťn faculteit". Wat een faculteit is vind je in onze uitleg over de rekensleutel.
In andere opgaves worden samengestelde getallen gescheiden door een spatie of een einde regel wel meegeteld.
In andere opgaves wordt "Een!" ook altijd meegeteld als "ťťn faculteit".
11/10/09: Homegames geeft de oplossing 2409
Eigenlijke oplossing 2413.5

Het verschil is 4,5.
Fout: "DRIE EN HALF" wordt niet meegeteld, terwijl dat in andere opgaves wel gebeurt, bijvoorbeeld in de opgave gespeeld op 19/01/10.
Het verschil tussen hun oplossing en de correcte oplossing is 4,5.
Dit wordt gevormd door 3,5 als waarde van het getal, en nog 1 omdat het ook als getal telt in het "aantal getallen", de laatste stap van de rekensleutel.
25/10/09: Homegames geeft de oplossing 1763
Eigenlijke oplossing 1766.

Verschil is 3.
Fouten: "twee" in "Wie het weet..." niet meegeteld
Ook werd de faculteit "tACHTig!" niet meegeteld. Meer over faculteiten grote dan zes vind je hieronder.
Dus eigenlijk zou de correcte oplossing 1766 + 80! moeten zijn.
24/11/09: Homegames geeft de oplossing 1041
Eigenlijke oplossing 1144.

Het verschil is 103.
Fout: door de 10 op het einde van de vierde regel en de 2 in het begin van de vijfde regel samen te nemen vorm je nog een extra "102".
In andere opgaves worden getallen onderbroken door een spatie of einde regel wel meegeteld.
Dit geet 102 als waarde van het getal, plus nog 1 omdat het in de laatste regel van de telsleutel ook wordt meegeteld in het "aantal getallen".
03/12/09: Homegames geeft de oplossing 456
Eigenlijke oplossing 457.

Het verschil is 1.
Fout: de "een" op het einde van de voorlaatste regel en het ! in het begin van de laatste regel vormen een extra "een!" of ťťn faculteit die niet meegeteld werd.
In andere opgaves worden dit soort onderbroken getallen wel meegeteld, alsook faculteiten die uitgeschreven staan als woord.
Meer hierover vind je verder in dit document.
08/12/09: Homegames geeft de oplossing 532
Eigenlijke oplossing 534.

Het verschil is 2
Fout: "een" in "TweeŽnzestig" niet meegeteld. In andere opgaves wordt "EŽn" wel meegeteld, bijvoorbeeld in de opgave gespeeld op 01/11/09
17/12/09: Homegames oplossing 1593.
Eigenlijke oplossing 1575.

Fout: in de opgave staat er "zeven - tien" en niet "zeventien"
03/01/10: Homegames oplossing 1844.
Eigenlijke oplossing 2350.

Fout: Het Romeinse cijfer DV in "WIN GELD VANNACHT" wordt niet meegeteld.
Dit soort gecombineerde Romeinse cijfers gescheiden door een spatie worden in andere opgaves wel altijd meegeteld.
13/01/10: Homegames oplossing 913.
Eigenlijke oplossing 957.

Fout: door de 4 op het einde van de voorlaatste regel en de 3 in het begin van de laatste regel te combineren staat er nog een extra "43".
In andere opgaves worden getallen gescheiden door een spatie of een einde regel wel altijd meegerekend.
19/01/10: Homegames oplossing 4182.
Eigenlijke oplossing 5184.

Fout: "MI" in "MIN" wordt niet meegeteld
06/03/10: Homegames oplossing 2965.
Eigenlijke oplossing 3319.

Mogelijke fout: waarschijnlijk een combinatie van het vergeten te tellen van de verborgen Romeinse cijfers in een "E", het streepje in de "1" en de "EEN" in "DRIEňNDERTIG"
01/04/10: Homegames oplossing 2326.
Eigenlijke oplossing 2327.

Fout: het streepje in "1" wordt niet meegeteld als verborgen Romeins getal
04/04/10: Homegames oplossing 3122.
Eigenlijke oplossing 3728.

Fout: door de 55 op het einde van de 4e regel te combineren met de 2 in het begin van de vijfde regel wordt nog een extra 552 gevormd.
In andere opgaves worden getallen gescheiden door een spatie of einde regel wel altijd meegeteld.
20/06/10: Homegames oplossing 2514.
Eigenlijke oplossing 2566.

Fout: "LI" in "FLINK" wordt niet meegeteld
03/07/10: Homegames oplossing 1320.
Eigenlijke oplossing 1435.

Dit is een erg bizarre fout. Het cijfer lijkt totaal arbitrair en we kunnen geen rekenfouten verzinnen hoe ze hierop terechtkomen.
Een mogelijke verklaring: 1320 is de exacte oplossing van een opgave die 2 dagen later gespeeld werd. Waarschijnlijk werden deze twee oplossingen door elkaar gehaald.
15/08/10: Homegames oplossing 2428.
Eigenlijke oplossing 2431.

Meest logische fout: "twee" in "... voor je het weet..." wordt niet meegeteld
17/08/10: Homegames oplossing 1538.
Eigenlijke oplossing 1540.

Fout: "een" in "..de enveloppe, ..." wordt niet meegeteld.
En andere opgaves worden getallen gescheiden door een spatie of einde regel wel meegeteld.
23/08/10: Homegames oplossing 4682.
Eigenlijke oplossing 5188.

Fout: door de D op het einde van regel 2 en de V in het begin van regen 3 wordt een extra DV gevormd, of 505 in Romeinse getallen.
Die is hier vergeten.

Dat samengestelde Romeinse cijfers, gescheiden door een einde regel, wel moeten worden meegeteld zien we in deze zelfde opgave: door de M op het einde van regel 1 en de I in het begin van regel 2 wordt een MI (=1001) gevormd, die hier wťl is meegeteld.
31/08/10: Homegames oplossing 1930.
Eigenlijke oplossing 1980.

Geen meest logische telfout te vinden...misschien een schrijffout in de communicatie tussen spelmaker en regie?
07/09/10: Homegames oplossing 1411.
Eigenlijke oplossing 1409.

Twee fouten: de letter "O" van OP werd hoogstwaarschijnlijk verward met het cijfer "0", en dus onrechtmatig meegeteld als "getal" in het aantal getallen.
Dit wordt in andere opgaves nooit gedaan.

Verder werd "EEN!" geteld als ťťn faculteit, hoewel er geen enkele wiskundige vorm bestaat van faculteiten van uitgeschreven getallen.
Hieronder meer daarover.
27/09/10: Homegames oplossing 1396.
Eigenlijke oplossing 1472.

Mogelijke fouten: beide "VI" in "VIERenVIJFTIG" worden niet meegeteld, evenmin de "X" tussen 100 en 2, en een "E" wordt vergeten.
07/10/10: Homegames oplossing 961.
Eigenlijke oplossing 962.
Fout: het streepje in "h" wordt niet meegeteld als verborgen Romeins cijfer I, terwijl dat bij andere opgaven wel gebeurd.
10/10/10: Homegames oplossing 1654.
Eigenlijke oplossing 745.

De fout is moeilijk te bepalen. Het verschil van 909 is frappant.
Mogelijks een schrijffout in de communicatie tussen spelmaker en regie: misschien stonden enkele van de kleine letters hier in beeld oorspronkelijk als hoofdletter geschreven.
Of misschien ontbreekt een deel van de opgave.
17/10/10: Homegames oplossing 1477.
Eigenlijke oplossing 1499.

Waarschijnlijke fout: in "111" zit ook tweemaal "11".
Deze werden mogelijks vergeten.
06/11/10: Homegames oplossing 531.
Eigenlijke oplossing 934.

Fout: in "SUCCES" worden zowel beide "C"'s als "CC" vergeten, goed voor +100 +1 +100 +1 +200 +1
22/11/10: Homegames oplossing 1258.
Eigenlijke oplossing 1261.

Fout: "Twee" in "...VANNACHT weeral..." wordt vergeten
06/12/10: Homegames oplossing 824.
Eigenlijke oplossing 929.

Dubbele fout: het streepje in "h" wordt vergeten als verborgen Romeinse I
Verder wordt "honderddrie" in "honderdrieŽndertig" niet meegeteld als uitgeschreven getal hoewel ze in deze vorm in Van Dale staan.
08/12/10: Homegames oplossing 4384.
Eigenlijke oplossing 4585.

Fout: "CC" wordt niet meegeteld als gecombineerd Romeins getal.
16/12/10: Homegames oplossing 1731.
Eigenlijke oplossing 1787.

Fout: de L op het einde van regel 5 combineert met de V in het begin van regel 6 tot LV, een Romeinse 55.
In andere opgaven worden gecombineerde Romeinse getallen gescheiden door een spatie of einde regel wel meegerekend.
10/01/11: Homegames oplossing 1994.
Eigenlijke oplossing 1996.

Mogelijke fouten: "EEN" wordt vergeten, maar meer waarschijnlijk de "EŽn" in "DRIEŽndertig" wordt vergeten.
In andere opgaven wordt EŽn wel geteld.
Terug naar index