Onraadbare antwoorden

Net zoals bij de Vlaamse belspelletjes zijn veel van de gezochte dierennamen zo goed als onvindbaar.
Hieronder een lijst van recent gespeelde voorbeelden waar zelfs een Franstalige bioloog niet alle dieren van zal herkennen:

ALOUATE (25 juni 2012)
ASTARTE (25 juni 2012)
BEAUCERON (26 juni2012)
BONGARE (26 juni 2012)
COENURE (18 juni 2012)
CORYDORAS (01 juni 2012)
CREPIDULE (11 juni 2012)
FAUCONNEAU(=verkleinwoord van "valk", 10 juni 2012)
ISOCARDE (02 juni 2012)
LANERET (11 juni 2012)
LIMNEE (24 juni 2012)
LORICAIRE (29 juni 2012)
MACTRE (12 juni 2012)
OREILLARD (06 juni èn 23 juni 2012)
TARPON (18 juni 2012)
TURBOTTIN (= verkleinwoord van een platvissoort, 08 juni 2012)
VAIRON (23 juni 2012)
VERMISSEAU (= verkleinwoord van "worm", 06 juni 2012)
VIPEREAU (= verkleinwoord van "adder", 23 juni 2012) RATEL (03 juli 2012)
PORCELAINE (05 juli 2012)
PERLOT (06 juli 2012)

Verder ook enkele creatievere namen:
ROUSSEAU (een beschrijvende bijnaam voor een paard met een rosse kleur, 04 juli 2012)
ALERION (een woord dat enkel gebruikt wordt voor een specifiek soort afbeelding op wapenschilden van een arend zonder bek of klauwen, 07 juli 2012)

Manipulatie van kijkers met bewust misleidende en foute tips

Zowat dagelijks geven de presentatoren foute tips om kijkers verkeerde antwoorden te laten geven.

Een voorbeeld:
In de nacht van 3 op 4 oktober 2011 wordt een dier gezocht.
Een deel van het antwoord werd in beeld gezet: A_O_ETTE.
De presentator begon te zingen: "... je te plumerai" uit het overbekende liedje "Alouette" (Frans voor leeuwerik).
Uiteindelijk bleek het antwoord AVOCETTE te zijn (Frans voor kluut).

Te laag uitgekeerd winstbedrag

Er wordt regelmatig minder prijzengeld betaald dan wettelijk verplicht door het KB.
(U kan het Koninlijk Besluit van 21 juni 2011 hier nalezen.)
In artikel 13 van het KB staat dat het minimale bedrag dat per spel als prijzengeld wordt gewonnen gelijk moet zijn aan X = I x 0,07 x G.O.
Waarbij :
X = het minimale uitbetalingsbedrag per spelduur
I = gemiddelde prijs van een oproep of een sms-communicatie verminderd met 50 cent
G.O. = gemiddeld aantal oproepen, met inbegrip van sms-communicatie, per spelduur en berekend op de voorbije maand

Er zijn verschillende voorbeelden van spelletjes tijdens dewelke er gedurende de hele spelduur 0 euro werd gewonnen.
Spelletjes die beëindigd worden zonder winnaar zijn een duidelijk inbreuk tegen dit artikel.

Recente voorbeelden:
Décrochez Gagnez op Rtl 4 juli 2012
Décrochez Gagnez op Rtl 3 juli 2012
tweemaal in Décrochez Gagnez op Rtl 2 juli 2012.

Daarnaast zijn er meerdere voorbeelden waarin zelfs het totale uitbetaalde bedrag voor de volledige uitzending (die al dan niet bestaat uit meerdere gespeelde spelletjes met een eigen spelduur) onrealistisch laag lijkt.

Recent voorbeeld:
Luna Park op Club Rtl op 3 juli 2012.
Hier werd op een volledige uitzending slechts €50 uitbetaald.
Volgens bovenstaande formule zou dat willen zeggen dat er in de maand juni gemiddeld slechts 480 oproepen per uitzending binnenkwamen.
Dit is onrealistisch laag, zoals trouwens objectief te zien is aan de tellertjes met het aantal bellers per minuut dat in beeld komt.
Deze tonen duidelijk aan dat er een veelvoud van 480 bellers is per uitzending.

Te weinig bellers worden doorgeschakeld naar de studio

Regelmatig worden minder bellers binnengelaten in de studio dan wettelijk verplicht door het KB.

Artikel 14 van het KB verplicht de organisator om gemiddeld 1 beller per 2 minuten door te schakelen naar de studio.
De termijn tussen twee bellers mag nooit langer zijn dan 15 minuten.

Twee voorbeelden van inbreuken:
In "Jeux de Nuit", in de nacht van 2 op 3 juli, werd in een spel van 14 minuten slechts 1 beller doorgeschakeld.
Volgens de wettelijke verplichting van 1 beller per 2 minuten moesten dat er minstens 7 geweest zijn.

In "Luna Park" op Club RTL op 2 augustus 2011 waren er 46 doorschakelingen tijdens een uitzending die in totaal 113 minuten duurde.
Volgens de wettelijke verplichting moesten dat er minstens 56 geweest zijn.

Te lange wachttijd tussen twee doorschakelingen

Volgens artikel 14 van het KB mag tussen 2 bellers die doorgeschakeld worden naar de studio maximaal 15 minuten tijd zitten.

Er zijn verschillende momenten waarop de wachttijd tussen twee beller opliep tot meer dan 20 minuten.
Bijvoorbeeld in Jeux de Nuit op RTL in de nacht van 23 op 24 februari 2011, toen de tijd tussen twee bellers 21 minuten en 49 seconden bedroeg.

Bovendien worden sommige spelletjes onderbroken door een pauze, wat strikt genomen niet is toegestaan wegens afspraken die de Kansspelcommissie zelf gemaakt heeft met belspelproducenten in 2007.
Hierdoor loopt nog altijd heel regelmatig de tijd tussen 2 doorschakelingen op tot ver boven eerder vernoemde piek van net geen 22 minuten.

Recent voorbeeld: Décrochez Gagnez op Rtl (en nadien Club Rtl) op 25 juni 2012, waar er 27 minuten en 17 seconden tussen 2 doorschakelingen zat.

Slordigheid of gesjoemel met het wettelijke verplichte "aantal bellers per minuut" dat in beeld wordt getoond

Volgens artikel 19 punt 6 van het KB moet er continu in beeld getoond worden hoeveel bellers er de voorbije minuut probeerden binnen te raken in de studio.
Dit tellertje heeft bij de Waalse belspelletjes nooit naar behoren gewerkt.

Voor augustus 2011 veranderde de teller vaak pas om de 2 minuten, waardoor het niet aan de wettelijke verplichting voldeed.
In augustus 2011 verscheen een kritisch artikel in La Libre Belgique waarin onder andere deze inbreuk tegen de wet werd aangekaart.
Producent ITV-shows ontkende bovenstaand probleem.
De uitzendingen die het bewijzen zijn in ons bezit en kunnen bij ons verkregen worden voor verder onderzoek.

Na het artikel in La Libre Belgique veranderde het tempo van het tellertje.
Nu verandert het ongeveer elke 20 seconden.
Ook dit cijfer geeft niet het aantal bellers weer van de voorbije minuut, zoals wettelijk verplicht.
In dat geval kan je immers door de verandering om de 20 seconden uitrekenen hoeveel bellers er per blokje van 20 seconden zijn binnengekomen in de studio.
Dit geeft regelmatig een theoretisch negatief aantal beller, wat natuurlijk onmogelijk is.

Te winnen prijzen worden niet in beeld getoond

Volgens zowel artikel 12 als artikel 19 punt 4 is de organisator wettelijk verplicht om de te winnen bedragen per correct antwoord duidelijk en continu in beeld weer te geven.
Regelmatig worden spelletjes gespeeld die hier niet aan voldoen.

Recent in de nacht van 25 op 26 juni 2012 werd een spel "Cash ou pas cash" gespeeld in Jeux de Nuit op RTL waarbij geen enkele van de te winnen bedragen werd weergegeven (zie afbeelding)

Inbreuken tegen spelduur

Artikel 14 van het KB stelt heel duidelijk dat een spel waarvan niet alle antwoorden zijn gevonden niet zomaar mag beëindigd worden midden in een uitzending.
Dit gebeurt regelmatig tijdens de Waalse belspelletjes.

Een recent voorbeeld is de uitzending op 2 juli van Décrochez Gagnez op Club RTL en RTL.
Een spel waarin beroepen werden gezocht werd midden in de uitzending stopgezet terwijl er nog 6 van de 9 antwoorden gezocht werden.

In deze uitzending werd teven een correct antwoord (INTERPRETE voor € 250) ten onrechte afgekeurd.

Vaak gebeurt dit stopzetten iets minder dan 15 minuten voor het einde van een uitzending.
De reden hiervoor is duidelijk: 15 minuten is de maximumetermijn waarbinnen geen bellers in de studio kunnen binnengelaten worden.
Er wordt dan een erg simpele vraag gesteld, zodat veel mensen bellen, maar er wordt niemand binnengelaten tot vlak voor het einde van de uitzending.

Nog volgens artikel 14 van het KB is het verboden de aangeboden spelen langer of korter te laten duren dan de aangegeven spelduur.
De Waalse belspelen worden altijd aangegeven als uitzendingen van 90 minuten, maar lopen erg vaak uit op uitzendingen van 120 minuten zonder dat daarvan kennis wordt gegeven.

Dit gebeurde bijvoorbeeld in de recente uitzendingen van jeux de nuit op deze data:
7 juli 2012, 6 juli 2012, 4 juli 2012, 3 juli 2012, 30 juni 2012, 29 juni 2012, 27 juni 2012, 26 juni 2012, 24 juni 2012, 23 juni 2012, 21 juni 2012, 20 juni 2012, 16 juni 2012, 15 juni 2012, 14 juni 2012, 13 juni 2012, 12 juni 2012, 9 juni 2012, 7 juni 2012, 6 juni 2012, 5 juni 2012, 2 juni 2012, 1 juni 2012.


Terug naar index